Các bện tôm thẻ; bệnh tôm sú
Công nghệ sinh học

CÁCH TRỊ CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN TÔM

 

1./ Cong thân đục cơ (Thẻ): Dùng 1 túi Navet Sivler 5kg + 5kg Kali/1.500 m3, đánh lúc nắng nóng 11giờ - 14giờ chiều, đánh liên tục 2 – 3 liều. Sau đó định kỳ 2 – 4 ngày bổ sung Navet Khoáng tạt túi 5kg/1.500 – 2.000 m3, trộn bổ sung vitamin khoáng chất Navet Mineral 5g/kg thức ăn cho ăn các cữ.

 

2./ Gan vàng, Gan tuỵ (Thẻ): Hoà tan 1 can Navet Land (5L) + 1 chai Navet Cybinin (1L)/1.000 – 1.500m3, đánh lúc 19giờ - 20 giờ tối, đánh liên tục 2 – 3 liều. Giảm thức ăn 40 – 50%, trộn 5g Navet Betaglucan + 5g Abemin + 20ml Cybinin/1kg thức ăn, cho ăn liên tục các cữ 2 – 3 ngày. Lưu ý: Phòng ngừa gan tuỵ đánh Navet Land + Navet Cybinin/1.500m3, cứ  5 – 7 ngày 1 lần.

 

3./ Phân trắng (Sú+ Thẻ): Diệt khuẩn bằng Navet Iodine đậm đặc 1L/1.000 – 1.500m3 lúc trời mát, ngày diệt 2 lần sáng + chiều. Giảm 50% thức ăn, trộn 5g Excecin + 5g Abemin/1kg thức ăn, cho ăn liên tục các cữ trong vòng 2 ngày. Phân trắng sẽ giảm 90%, sau đó sang ngày thứ 3 diệt khuẩn buổi sáng lúc 7 – 8giờ bằng Navet Iodine đậm đặc, trộn Navet Food (new) – vi sinh sống đậm đặc dạng nước với liều lượng 20ml/kg thức ăn, cho ăn các cữ trong ngày lúc này tôm ăn mạnh chở lại, đến ngày thứ 5 hoặc thứ 7 phân trắng sẽ hết tôm ăn mạnh, tăng thức ăn bình thường. Lưu ý: tăng thức ăn nhè nhẹ và điệt khuẩn liên tục trong vòng 7 ngày.

 

4./ Đốm đen (Thẻ): Ngày thứ 1 giảm thức ăn 40%, đánh Navet Win 90 đậm đặc 1 can 1L/1.000 – 1.500m3 lúc 10 – 11 giờ trưa, tối 1 – 2giờ sáng đánh Navet khoáng tạt 1 túi 5kg/1.000 – 1.500m3.  Ngày thứ 2 đánh Navet DOT 700 gói 1kg/1.000 – 1.500m3, tối 1 – 2giờ sáng đánh Navet khoáng tạt 1 túi 5kg/1.000 – 1.500m3. Ngày thứ 3, giống ngày thứ 2. Sang ngày thứ 4 – 5 đốm đen sẽ hết và tăng thức ăn từ từ.

 

5./ Mỏng vỏ khó lột (Sú+ Thẻ): Trộn 7 - 10g Navet Mineral +  7 - 10g Navet Growth/1kg thức ăn cho ăn các cữ trong ngày, đánh Navet Miner túi 5kg/1.500m3 lúc  7 – 8giờ tối, đánh và cho ăn liên trong 3 – 4 ngày.

 

6./ Kiềm thấp - yếu (Sú+ Thẻ): Đánh Navet Miner túi 5kg + 1 bao Dolomit/1.500 m3 lúc 7 – 8 giờ tối trong vòng 2 – 3 ngày  để tăng kiềm. Định kỳ 4 - 5 ngày bổ sung Dolomit + Navet Miner để ổn định kiềm.

 

7./ Trống ruột, gan mờ và rớt nhá (Thẻ): Ngưng k cho ăn 2 ngày, trong 2 ngày đó dùng Navet Land 5L + Navet Cybinin 1L/1.000 m3 + Navet khoáng tạt 5kg/1.000 – 1.500 m3 lúc 7 – 8giờ tối đánh liên tục. Sang ngày thứ 3 giảm thức ăn 60 - 70%, trộn 5g Excecin + 5g Abemin + 20ml Cybinin/kg thức ăn, cho ăn các cữ trong ngày, ăn liên tục 4 – 5 ngày.

 

8./ Ruột nhỏ (Sú+ Thẻ): Trộn 20ml Navet Food (new)/kg thức ăn cho ăn liên tục các cữ, sau 5 – 7 ngày ruột tôm to và ăn mạnh.

 

9./ Đóng rong, đen mang, đức râu, sâu đuôi (Sú): Tuỳ từng mức độ đóng rong, đen mang… giảm thức ăn 30 – 40%, Ngày thứ nhất: diệt kuẩn bằng Navet Iodin/Navet Win 90 đậm đặc 1L/1.000 - 1.500 m3 lúc trời mát  lúc sáng 7 – 8 giờ chạy quạt liên tục. Ngày thứ 2:  đánh  7 – 10kg EDTA+ 1 túi Navet Fast (1kg)/1.000 - 1.500 m3 lúc 7 – 8giờ tối, 1 – 2 giờ sáng đánh Navet khoáng tạt 1 túi 5kg/1.000 - 1.500 m3, sáng 7 – 8 giờ đánh Navet Pond 500gr/1.000 - 1.500 m3, Đánh liên tục trong 2 – 3 ngày.

 

10./ Xanh da trời (Sú): Đánh túi 1kg Navet Fast/1.000m3 lúc 7 – 8giờ tối, 1 – 2 giờ sáng đánh Navet khoáng tạt 1 túi 5kg/1.000  - 1.500m3 , đồng thời trộn Navet Mineral 15 - 20g + Navet Growth 15 - 20g/1kg thức ăn, cho ăn liên tục các cữ. Đánh xử lý môi trường và cho ăn liên tục 7 – 10ngày.

Liên hệ với chúng tôi
Google Map